x Василев, Радослав Петков

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва История във Висшия педагогически институт В. Търново 1970.
  Доктор по история 1978.
  Уредник в Окръжен исторически музей в Шумен и в Националния историко-археологически резерват Плиска.
  Археолог.
  Научен сътрудник от 1978 г.


  Библиография

  • Проучванията на славянските археологически паметници от Северна Бълга­рия от края на VI до края на X в. – Археология, 1979, № 3, 12-22
  • Рисунки-графити от двуетажната църква-гробница в средновековен Перник. – Археология, 1989, № 1-2, 96-109
  • Ранносредновековни селища VIII-X в. в района на Плис­ка. – В: Българските земи през древността. България през Средновековието. II конгрес по българистика, Т. 6. 1987, 400-406
  • Первое раннеславянское поселение в районе Плиски. – В: Труды 5 Международен конгресса археологов-славистов. Т. 2. Киев, 1988, 211-215
  • Оловен печат на княз Борис-Михаил от Плиска. – Нумизматика, 1991, № 1-2, 3-8
  • За планировката на някои ранносредновековни селища във Външния град на Плиска. – В: Приноси към бълг. Археология. Т. 2. 1993, 35-49
  • Нови данни за ранносредновековното селище в района на Голямата базилика в Плиска. – В: Плиска-Преслав. Т. 7. 1995, 27-33
  • Нов тип печат на цар Петър (927-969). – В: Бог и цар в бълг. история. 1996, 105-109
  • Допълващи данни за ранносреднове­ковното селище в района на Голямата базилика. – ВZwischen Bizant Abendland. Pliska der ostliche Balkanian urn und Europa. Frankfurt am Main, 1999, 59-69.
   Назад