x Василева, Майя Димитрова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1986.
  Доктор по история 1991.
  Научен сътрудник и старши научен сътрудник в Институт по тракология при БАН от 1991.
  Чела е лекции в Исторически факултет и Факултет за славянски филологии в СУ, а от 1997 и в НБУ в София.


  Библиография

  • Проблемът за кимерите. – В: Ал. Фол. Втори висш семинар „Древ­ност и съвремие“. 1985, 96-105
  • Йонийское представление о севере. – Thracia Pontica, т. 3. 1986, 320-332
  • Гора, бог, имя. О некоторых фрако-фригийских парал- лелях. – ВДИ, 1990, № 3, 94-101
  • Тракия и Фригия в старогръцките писмени извори. – Тракия. Т. 10, 1993, 5-37
  • Бриги-фриги в контекста на една миграция. – Минало, 1995, № 1, 16-22
  • Библиография на тракийския език (съветник) – Сб. Тракия, т. 10. 1993, 189-217
  • Кимери и фриги – общи проблеми на историогра­фията. – Минало, 1997, № 2, 1 8-27
  • Цар Мидас: между Балканите и Мала Азия. – В: Юбил. сб. Димитър Дечев. 1998
  • Взаимодействие в трако-фригийската културна зона. – В: Тракийският свят на кръстопътя на цивилизациите. Букурещ, 1998 (на английски език)
  • Някои фригийски ономастични бележки. – Epigraphica Anatolica, т. 31, 1999, 175-180
  • Цар Мидас между Европа и Азия. 2004, 250 с.
  • Тради­ция и трансформация на култа и религията на древна Фригия. – В: Традиция и транс­формация на културните явления в древна Югоизточна Европа. 2000, 119-130.
   Назад