x Василева, Маргарита Михайлова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история в СУ 1962.
  Доктор по история 1973.
  Научен сътрудник в Етнографски институт с музей при БАН 1967-1982.
  Старши научен сътрудник 1982-2003.
  Завеждащ секция „Етнографско изворознание“ в Етнографски институт 1980-2003.
  Научен секретар на същия институт 1982-1989.


  Библиография

  • Сходства и отлики в българската и турската сватба в група села на Разградски окръг. – ИЕИМ, т. 12. 161 – 190
  • Календарни празници и обичаи. – В: Добруджа. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания. 1974, 301-345
  • Лаза­руване. 1982, 216 с.
  • Коледа и сурва. 1988, 162 с.
  • Календарни празници и обичаи. – В: Етнография на България. Т. 3. (съветник) 1985, 89-139
  • Календарни празници и обичаи. – В: Капанци. Бит и култура на старото бълг. население в Северо­източна България. 1985, 200-235
  • Етнография на Македония. Извори и материа­ли (в 2 т.). (състав., съветник) Т. 1. 1992, 595 с.Т. 2. 1992, 359 с.
  • Извори за бълг. етнография. Т. 1. Из бълг. възрожденски печат, (състав, съветник) 1992, 508 с.
  • Ка­лендарни празници и обичаи. – В: Софийският край. 1993, 234-260
  • Извори за българската етнография. Т. 2. Из българския следосвобожденски печат (1900-1912). 1994. 560 с.Т.4. Из българския следосвобожденски печат (1878-1899). 2000, 560 с.
  • Димитър Мари­нов – изследователят на живата нар. старина. 1996, 216 с.
  • Етнография на Маке­дония. Материали из архивно наследство, (състав.). 1998, 240 с.
  • Васил Кънчов. Македония. Пътеписи, (състав.) 2000, 280 с.
   Назад