x Василиев, Асен Петров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва Худо­жествената академия в София 1925.
  Гимназиален учител в Берковица, Шумен, София 1925-1940.
  Художник в Археологическия музей в София 1940-1948.
  Референт-ръководител на сектор „Музеи“ в Комитета за наука, изкуство и култу­ра 1948-1950.
  Научен сътрудник и Заместник-директор на Институт за изобразителни изкуства при БАН 1950-1960.
  Професор във Висшия институт за изобразително изкуство 1953-1970.
  Участвал в много археологически разкопки в страната.


  Библиография

  • Трем на Българското възраждане. 1936, 100 е. (2 изд. 1995)
  • Черковно строителство в София до Освобождението. 1939, 23 с.
  • Черепишкият манастир „Успение Пресветая Богородица“. 1943, 48 с.
  • Две старинни църкви в Македо­ния. – ГНАМ, т. 7. 1943, 107-153
  • Кратки бележки за художниците възрожденци. 1942, 23 с.
  • Тревненските църкви. 1948, 60 с.
  • Църкви и манастири в Запад­на България. – РП, 1949, 49-114
  • Материали за тревненските народни майстори-строители и резбари. – ИИГрАрх, т. 3-4, 1952, 173-254
  • Ивановските стено­писи. 1953, 48 с.
  • За изобразителните изкуства в Северозападна България. – В: Компл. науч. експед. в Северозападна България през 1956 г. 1958, 173-254
  • Ка­занлъшката гробница. 1958, 32 с.
  • Каменни релефи. 1959, 372 с.
  • Ктиторски портрети. 1960, 274 с.
  • Бачковската костница. Стенописи (Албум). 1965, 70 с.
  • Български възрожденски майстори. Живописци, резбари, строители. 1965, 752 с.
  • Образът на Кл. Охридски в бълг. изкуство. – В: Климент Охридски (916- 1966). 1966, 339-385
  • Изобразителни изкуства в Севлиево и Севлиевско. – В: Севлиево и Севлиевският край. Т. 1. 1967, 288-31 1
  • Тома Вишанов-Молера. 1959, 143 с.
  • Араповският манастир. Стенописи и архитектура. 1973, 72 с.
  • Каменна пластика (съветник) 1873, 212 с.
  • Социални и патриотични теми в старо­то бълг. изкуство. 1973, 159 с.
  • История на българското изобразително изкуство. Т. 1. (съветник) 1976, 330 с.
  • Ерминии – технология и иконография. 1976, 246 с.
  • Гаврилова, М. Асен Василиев. – МПК, 1974, № 4, 68-70
  • Коцева, Е. Асен Василиев – неуморим изследвач на нашето художествено наслед­ство. – Изкуство, 1967, № 9, 14-17.
   Назад