x Веков, Ангел Христов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи история в СУ 1959
  Доктор по история 1965.
  Преподавател по история в Институт за учители в Плевен 1952-1954.
  Уредник в Музея на българо-съветската дружба в София 1954-1960.
  Асистент по история на БКП в АОНСУ 1961-1970.
  Доцент 1970-1976.
  Професор 1976-1990.
  Първи Заместник-ректор на Центъра по българистика при БАН 1990-1992.


  Библиография

  • „Правда“ за работническото и комунистическо движение в България (1912-1944). – ИИИБКП, т. 10. 1963, 283-312
  • Българо-руски революционни връзки (1 885-1917). 1965, 204 с.
  • Революционната дейност на Е. 3. Волков в Бълга­рия и неговият принос в ботеведението. – ИВПШ, т. 24, 1963, 259-292
  • Честване на Великия октомври в България (1918-1944). (съветник) 1967, 150 с.
  • Ленин в Бълга­рия. Хроника. 1970, 300 с.
  • Роман Аврамов в историята на българо-руските рево­люционни връзки. – ИВПШ, т. 40, 1970, 133-176
  • Летопис за живота и дейността на Д. Благоев, (съветник) Т. 1. 1974, 598 с.
  • Георги Плеханов и социалистическото движение в България. 1978, 236 с.
  • История на БКП. (съветник) 1978, 488 с.
  • Исторически очерк за българо-съветската дружба, (съветник) 1977, 243 с.
  • Към въпро­са за участието на Кр. Раковски в руското революционно движение (1891 – 1912). – ИИИБКП, т. 53, 1985, 184-210
  • Революционна България и революционна Русия. 1987, 288 с.
  • Записки от секретните архиви. 1995, 110 с.
  • Евгени 3. Волков – биограф на Хр. Ботев. 2003, 134 с.
   Назад