x Велева, Мария Гаврилова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи сла­вянска филология в СУ 1938.
  Асистентка в СУ 1939-1945.
  Уредник в Етнографски музей в София 1945-1949.
  Научен сътрудник в музея 1950-1963.
  Старши научен сътрудник в Етнографски институт с музей при БАН 1963-1974.
  Старши научен сътрудник I степен 1974-1979.


  Библиография

  • Българкси народни носии и шевици (Албум). 1950, 80 с.
  • Котленската носия от началото на XIX в. Ч. 1. – ИЕИМ, т. 1. 1953, 9-62Ч. 2. – ИЕИМ, т. 2. 1955, 5-93
  • Български народни носии. 1956, 90 с.
  • Преглед на проучванията на български народни носии. – ИЕИМ, т. 3. 1958, 239-286
  • Български народни носии (Албум), (съветник) Т. 1. 1960, 326 с.Т. 2. 1964, 254 с.Т. 3. 1979, 331 с.
  • За произхода на една българската шевица с общославянско разпространение. – ИЕИМ, т. 4. 1961, 26-82
  • Българската двупрестилчена носия. 1963, 162 с.
  • Тъкани и тъкачни техники от Югоиз­точна и Северозападна България. 1967, 133 с.
  • Данни от българските народни носии за някои характерни черти в облеклото на славяните. – ИЕИМ, т. 11. 1968, 5-69
  • Българските народни носии в Източните Родопи. – В: Народностна и битова общност на родопските българи. 1969, 57-117
  • Разнообразието на българските народни носии. Ет­нограф. очерк. 1970, 179 с.
  • За периодизацията в развитието на българските народни носии. – ИЕИМ, т. 1 5, 1974, 5-53
  • Български народни костюми (съветник) 1976, 320 с. (на английски език)
  • Пиринският край. Етнографски, фолклорни и езикови проучвания, (съветник) 1980, 688 с.
   Назад