x Велева, Мария Николова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи история в университет в С. Петер­бург 1951.
  Доктор по история 1963.
  Асистент по история на България във Фило­софско-исторически факултет на СУ 1951 – 1970.
  Доцент по българска историография 1970-1988.
  Професор 1988-1991.
  Заместник-декан на Исторически факултет на СУ 1972-1976.


  Библиография

  • Георги Бенковски. Живот и дейност. 1953, 38 с.
  • Войнишките бунтове през 1913 г. – ИП, № 1, 3-33
  • Из дейността на БРСДП (т.с.) в навечери­ето и по време на Балканските войни. – ИИИБКП, т. 3-4, 1958, 203-246
  • Нара­стване на силите на демокрацията след Междусъюзническата война и борбите на партията за власт. – ГСУ-ФИФ, т. 57, 1963, № 2, 291-340
  • Правителствената криза през май – юли 1913 г. – ГСУ-ФИФ, т. 59, 1966, № 3, 291-340
  • Димитър Страшимиров. Историографски очерк. 1972, 230 с.
  • Летопис за живота и дейността на Д. Благоев, (съветник) Т. 2. 1975, 776 с.
  • Историческите изследвания на Д. Благо­ев. – В: Д. Благоев – бележит теоретик и революционер. 1976, 347-376 (и на рус., английски език)
  • Спиридон Палаузов – историк на Средна и Югоизточна Европа. – В: Палаузов, С. Съчинения. Т. 2. 1977, 2-46
  • Васил Златарски като историк на бълг. исторически наука. – ИБИД, т. 32, 1978, 305-313
  • Формиране на исторически наука в Бълга­рия след Освобождението. – В: Университетски изследвания и преподаване на българската история у нас и в чужбина. 1982, 246-278
  • Юрий Ив. Венелин и българската историография. – ИБИД, т. 36, 1984, 171 – 185
  • Александър Бурмов. 1988, 176 с.
   Назад