x Великов, Стефан Николов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи исто­рия в СУ 1959.
  Доктор по история 1971.
  Отговорен редактор в Радио София 1950-1960.
  Учител, специалист в Народната библиотека в София 1960-1963.
  Научен сътрудник в Институт за история при БАН 1963 и в Институт за балканистика 1963-1966.
  Старши научен сътрудник в Институт за балканистика 1966-1989.
  Научен секретар на сп. „Профсъюзни лето­писи“ 1962-1975 и на сп. „Етюд Балканик“ 1964-1984.
  Научен секретар на Институт за балканистика 1976-1984.


  Библиография

  • Константин Шулев. 1952, 48 с.
  • Ангел Кънчев. 1953, 52 с.
  • Любен Каравелов в спомените на съвременниците си. (състав., съветник) 1960, 410 с.
  • Организация и борби на кожаро-обущарските и каучукови работници в Бълга­рия (1878-1944). 1963, 180 с.
  • Кемалистката революция и българската общественост (1918-1922). 1966, 130 с. (и на турски език)
  • Организация и борби на бълг. рудничари, (съветник) 1967, 260 с.
  • История на профсъюзното движение в България, (съветник) 2 изд., 1973, 804 с.
  • Неточности и грешки в публикации за хайдушкото и четничес- кото движение в България до Освобождението, (съветник) – ИП, 1971, № 5, 104-123
  • Материали по история на профсъюзното движение в България, (съветник) 1972, 176 с.
  • Панайот Хитовата чета от 1876 г. Брой и състав, (съветник) – В: Михаил Димит­ров. 1974, 311-341
  • Българо-турски икономически отношения и контакти (1918- 1934). – Et. Bal., 1977, № 1, 63-82
  • Българо-турските икономически отношения (1923-1934). – BHR, 1984, № 4, 9-29
  • Завод „Дянко Стефанов“ Разград, (съветник) 1986, 153 с.
   Назад