x Величков, Александър Георгиев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи история и анг­лийска филология в СУ 1968.
  Доктор по история 1977.
  Уредник на музея в Их­тиман 1968-1969.
  Референт в Народната библиотека в София 1969-1970.
  Спе­циалист в Институт за история при БАН 1970-1977.
  Научен сътрудник в същия институт 1977-1992.
  Старши научен сътрудник от 1992 г.
  Специализирал в САЩ 1980-1981.


  Библиография

  • Някои тенденции и особености на американ, българистика през периода 1878-1950 г. II национална школа на младите историци. Ч. 1. 1980-1981, 205-230
  • Събитията около процеса срешу Дамян Велчев в английската документация (1935-1936 г.) – ИП, 1981, №6, 58-68
  • Някои аспекти на приложението на факторния анализ на графическото моделиране в исторически изследване. – ПИД, т. 3. 1981, 199-217
  • Американската историография за историята на България от края на Първата световна война до 1941 г. – МИПИН, т. 3. 1983, 178-203
  • В-к Ню Йорк Таймс за вътрешната и външна политика на България в периода 1938-1941 г. – ИИИ, т. 26, 1983, 183-207
  • Някои аспекти на развитието на американските училища в Бълга­рия между двете световни войни. – В: Студии по нова бълг. история (1877-1944). 1985, 270-298
  • Научно-техн. революция и количественият подход към исторически документация. – В: История, наука и съвременност. 1987, 209-222
  • За българската емиграция в САЩ от началото на XX в. до Втората световна война според американ­ската научна и мемоарна литература. – МИПИН, т. 4. 1990, 137-162
  • Американската благотворителност в България между двете световни войни. 1994, 231 с.
  • Амери­канската просветно-благотворителна мисия на Балканите и Близкия изток между две­те световни войни. – ИП, 1997, № 1, 13-49
  • Лигата на говорещите английски език в България 1911 – 1950. 2000, 159 с.
   Назад