x Велков, Аспарух Траянов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва ориенталистика в СУ 1962.
  Доктор по история 1974.
  Сътрудник-архивист в Ориенталския отдел на Народната биб­лиотека в София 1962-1977.
  Научен сътрудник в същата библиотека 1977-1983.
  Старши научен сътрудник в Институт за балканистика при БАН 1983-2001.


  Библиография

  • Турски извори за бълг. история. Серия 15-18. (състав., съветник) Т. 2. 1966, 342 с.Т. 5. 1974, 380 с.Т. 7. 1976, 320 с.
  • Турски документи за стопанската дейност на Чалъковци. – ИзНБКМ, т. 9 (15), 1969, 149-170
  • Опис на тимарските регистри (състав, съветник) 1970, 90 с.
  • Допълнителни вписвания върху османските финансови документи от XVI-XVII в. – ИзНБКМ, т. 14 (20), 1976, 81 – 134
  • Опис на джизие регистри, запазени в Ориенталския отдел на Народната библиотека, (състав., съветник) 1983, 226 с.
  • Подписи-формули на съдебни лица, срещани по османотурските документи… – ИзНБКМ, т. 18 (24), 1983, 157-212
  • Водни знаци в османо- турските документи. 1. Три луни. 1983, 400 с.
  • Видове османотурски документи. Принос към османотурската дипломатика. 1986, 510 с.
  • Демографското положе­ние на Балканския полуостров в края на XV в. и началото на XVI в. (състав., съветник) 1990, 331 с. (на френски език)
  • Османските извори за ислямизационните процеси на Балканите (XVI-XIX в.), (състав., съветник) 1990, 310 с.
  • Йоклама дефтер. Будапе­ща, 1993, 700 с. (на английски език)
  • Турски извори за бълг. история. Т. 8. Архивите говорят, (съветник) 2001, 530 с.
  • Тайнописът в Османската империя. Цифри и кодо­ве. 2002, 150 с.
   Назад