x Велков, Велизар Иванов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи класическа филология в СУ 1950.
  Доктор по история 1954.
  Специализирал в Италия 1969 и в Германия 1971-1972.
  Научен сътрудник в Археолог, институт при БАН 1955-1961.
  Доцент по история на стария свят в СУ 1961-1970.
  Професор 1970-1993.
  Заместник-директор на Археолог, институт с музей при БАН 1971-1989.
  Директор 1989-1993.
  Хонору­ван доцент и професор във ВТУ 1965-1975.
  Ръководител на българска археологическа мисия в Картаген 1973-1974.
  Ръководител на разкопките на много археологически обекти в България.


  Библиография

  • Гаврил Ив. Кацаров. Био-библиография. (съветник) 1953, 156 с.
  • Селото и градът в Тракия и Дакия през IV-V в. от н. е. – ИП, 1955, № 4, 32-55
  • Мадарският конник, (съветник) 1956, 87 с.
  • Градът в Тракия и Дакия в късната античност (IV-VI в.). 1959, 288 с. (и на английски език, Амстердам, 1976, 254 с.)
  • Исто­рия на Стария свят. Учебник за учителски институт (съветник) 2 изд. 1963, 140 с.
  • Записано на камък. 1963, 79 с.
  • Нови данни за икономиката и историята на античния град при М. Търново. – ИНМБ, т. 2. 1965, 75-100
  • Крепости и пътища. 1965, 60 с.
  • Мълчаливи свидетели. По старите пътища на Черноморието, (съветник) 1966, 116 с.
  • Робството в Тракия и Мизия през античността. 1967, 1 54 с.
  • 40 века история (на София). 1967, 63 с.
  • Библиография на българската археология, (съветник) 2 изд., 1974, 478 с.
  • История на България, (съветник) 1977, 486 с. (на френски ез)
  • История на България (в 14 т.). Т. 1. (съветник) 1979, 479 с.
  • Извори за историята на Тракия и траките, (състав., съветник) Т. 1. 1981, 320 с.
  • Кратка история на Добруджа, (съветник) 1986, 440 с.
  • Месамбрина-Месембрия-Несебър, (съветник) 1991, 100 с.
  • Гав­рил Кацаров. 1991, 125 с.
  • Кабиле. Т. 2. (съветник) 1992, 222 с.
  • Тодоров, И. Библиография на трудовете на проф. Велизар Велков (1 852-1978). – В: Thraciae anticuae, т. 5. 1979, 11-65
  • Попова, П. (съветник) Велизар Велков. Био-библиография. 1990, 243 с.
  • Thracia 13. Studia in memorium. В. Вел­ков. 2000, 480 с.
   Назад