x Велков, Иван Иванов

Изпрати на приятел

x

Историци

 • Учи археология и класическа филология с докторат във Виена.
  Уредник на Античния отдел в Народния археологически музей в София 1920-1938.
  Завеждащ музейния център в Министерството на народната просвета 1938, 1944-1947.
  Директор на Народния архео­логически музей 1944-1947.
  Организирал археологически разкопки в редица селища и ра­йони у нас.


  Библиография

  • Стари селища и градища по долината на р. Вит. 1927, 57 с.
  • Проникването на Рим в българските земи. 1929, 45 с.
  • Нови могилни находки. 1929, 42 с.
  • Един римски град в България – Никополис ад Иструм (Никгоп). – БИБ, 1930, № 2, 1-28
  • Могилни гробни находки от Дуванли. – ИБАИ, т. 6. 1931, 1-44;
  • Бележки за колонизацията на градовете по нашето Черноморско крайбрежие. ИИД, т. 11 – 12, 1932, 33-53
  • Мъртви градове. 1933, 162 с.
  • Прочути крепос­ти. 1938, 140 с.
  • Първите български столици. 1940, 67 с.
  • Античната култура в България, (съветник) 1942, 120 с.
  • Из родните кътове. Пътни бележки и впечатле­ния. 2 изд. 1943, 64 с.
  • Из старата география и история на Македония. – УПр, 1943, № 1, 168-198
  • Из България. Пътеводител, (съветник) 1946, 368 с.
  • Гради­ща. Опит за систематизиране и датиране на укрепените селища в българските земи. – ГПлНМ, т. 2. 1950, 1 57-183
  • По дирите на вековете. Исторически очерк. 1956, 120 с.
  • Дойнов, Д. Д-р Иван Велков. – МПК, 1973, № 1, 55-67
  • Д-р Иван Велков. – ИП, 1958, № 3, 131-132.
   Назад