x Велкова-Кожухарова, Саня Станкева

Изпрати на приятел

x

Историци

 • Учи история в СУ 1990 и новогръцки език и литература 1992.
  Доктор по филология 1997.
  Специализирала в Солун 1997-1998.
  Научен сътрудник в Институт за балкани­стика при БАН.
  Чете лекции по новогръцки език и литература в СУ и в НБУ в София от 1996 г.


  Библиография

  • Образът на славянския съсед в Гърция между двете световни войни. – История, 1997, № 1, 46-52
  • Образът на балканския съсед в гръцките учебници по история в гимназиалния курс. – В: Образът на другия в учебниците по история на балканските страни. 1998, 90-100
  • Присъствието на Ригас Велестинлис в Бълга­рия. – В: Идеите на Ригас и междубалканското сътрудничество днес. Солун, 1999, 163-171 (на гр. език)
  • Балканският съсед в гръцката книжнина. – В: Да мислим другото: образи, стереотипи, кризи (XVII-XX в.). 2001, 342-352
  • Славянският съсед и гръцкият национален „образ аз“ 1912-1941. 2002, 190 с.
  • Присъствието на Ригас в съвременните културни реалности на България. – В: Ригас Велестинлис и балканските народи. Београд, 2003, 175-194
  • Новогръцката литература от края на XIX до края на XX в. и нейното българско представяне. – В: Разночетенията на текста. Юбил. сб. Кирил Топалов, 2003, 482-494
  • Българи и гърци. Елементи от взаимната им оптика през XX в. – В Балканските идентичности в българската култура. Т. 4. 2003, 133-158
  • Традицията и натискът на модерната литература. Гръцкият при­мер преди един век. – В: Модерността вчера и днес. 2003, 321-334.
   Назад