x Велчев, Велчо Петров

Изпрати на приятел

x

Историци

 • Завършва славянска филология в СУ 1934.
  Специализирал в Москва 1946-1947.
  Гимназиален учи­тел в Кърджали, Пловдив и София 1936-1942.
  Доцент по българска литература в Университет в Скопие 1943-1944.
  Доцент по руска литература в СУ 1945-1947.
  Професор 1947-1972.
  Заместник-декан на Филологически факултет на СУ 1948-1950.
  Заместник-ректор па СУ 1950-1953.
  Ръководител на секция в Институт за литература при БАН 1948-1965.


  Библиография

  • Славянският дух в пространните жития на Кирил и Методий. – Славянски глас, 1937, № 6, 6-26
  • Константин-Кирил и Методий в старобългарската книжнина. 1939, 150 с.
  • Паисий Хилендарски и Цезар Бароний. Към изворите на Паисиевата история. 1943, 120 с.
  • Социална структура на България според бесе­дата на Презвитер Козма. – ИП, 1945, № 1, 138-155
  • Л. Каравелов и Н. В. Гогол. К истории русского литературното влияния в Болгарии. – УЗМГУ – ТрКРЛ, т. 3. 1948, 91-125
  • Георги Бакалов и руската революция от 1905-1907 г. – ЕЛ, 1956, № 2, 88-105
  • Неизвестен последовател на Паисий Хилендарски. – ЕЛ, 1956, № 6, 446-458
  • Въздействието на руската класическа литература за формирането и развитието на българската литература през XIX в. 1958, 1 16 с.
  • Тургенев и Болгария. Вторая половина XIX в. 1961, 144 с.
  • Творчеството на Григорий Цамблак в свет­лината на предславянския предренесанс. – ЕЛ, 1961, № 2, 15-38
  • Към идейно-творческата проблематика в „Сказание о писменах“ от Чернорнзец Храбър. – ИИЛ, т. 11. 1962, 1-32
  • Делото на просветителя на славянството Константин Философ – Кирил и историята на културата. – В: Константин-Кирил Философ. 1971, 215-251;
  • Българо-руските литературни взаимоотношения през XIX-XX в. 1974, 562 с.;
  • Паисий Хилендарски – родоначалник на Българското възраждане. 1976, 200 с.
  • От Константин Философ до Паисий Хилендарски. 1979, 291 с.
  • Паисий Хилендарс­ки. Епоха, личност, дело. 1981, 216 с.
  • Свят на героика и красота. Старопланинс­ките легенди на Йордан Йовков. 1992, 119 с.
  • Русакисв, С. Проф. Велчо Велчев на 60 г. – ЕЛ, 1967, № 3, 108-112.
   Назад