x Велчева, Боряна Александрова

Изпрати на приятел

x

Историци

 • Завършва българска филология в СУ 1956.
  Доктор но филология 1970.
  Доктор на филолог, науки 1988.
  Специа­лист, Научен сътрудник в Институт за български език при БАН 1956-1974.
  Старши научен сътрудник в същия институт 1974-1979.
  Старши научен сътрудник в Институт за балканистика при БАН 1979-1989.
  Старши научен сътрудник I степен 1989-1997.
  Преподавател в университет в Сиатъл, САЩ, и в Саарбрюкен и Кьолн, Германия, през различни години.


  Библиография

  • Показателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от XVII и XVIII в. – ИИБЕ, 1964, 159-235
  • Глаголицата в школата на Климент Охридски. – В: Кл. Охридски. 1966, 133-145
  • Един неизвестен български дамаскин. – БЕ, 1968, № 2- 3, 225-244
  • Към установяването на среднобългарските правописни типове (Стаматовото четвероевангелие от XIII в.). ИИБЛ, т. 17, 1969, 233-286
  • Ръкописната сбирка в Троянския манастир. – В: Проблеми на старата българска литература, (съветник) 1971, 461-497
  • Добромировото евангелие. Български паметник от началото на XIII в. 1975, 470 с.
  • Праславянски и старобълг. фонологични изменения. 1980, 170 с. (на английски език, Охайо, 1988)
  • Болгарский апостол XIII века. Рукопись Дечани-црколез 2. 1986, 151 с.
  • Глаголицата на Балканите до началото на XIII в. 1989, 30 с.
  • Българският XVI век. (състав.) 1994, 199 с.
   Назад