x Велчева, Надя Александрова

Изпрати на приятел

x

Историци

 • Учи история с профил етнография в СУ 1973.
  Доктор по история 1978.
  Специалист в Етнографски институт с музей при БАН 1973-1974.
  Научен сътрудник 1979-1990.
  Старши научен сътрудник от 1990 г.


  Библиография

  • Традиционната сватба в някои села от Софийско. – Векове, 1975, № 4, 64-72
  • Задачи и наблюдения при етносоциологическото изследване на съвр. бит и култура на формиращите се работници. – БЕтн., 1978, № 3-4, 2-22
  • Българ­ката през вековете. Бит, култура, религия. 1983, 45 с.
  • Трудова и социална адап­тация на работниците от село. 1984, 204 с.
  • Празник в делника (трудово-професионални празници). 1989, 256 с.
  • Родопчанката. Щрихи от етносоциалния и етно- психологическия й портрет. 1994, 202 с
  • Европейските стандарти за идентич­ност и междукултурни комуникации. – В: Лице за идентичност. 1999, 5 – 17
  • Български етнокултурни общности. – Население 2000, № 2, 33-43
  • Народ без граници. Български идентитет. Историко-етнографски очерк. 2000, 264 с.
  • Етни­ческа и културна идентичност – проблеми на интеграцията. – В: Етнокултурен диа­лог на Балканите. 2001, 129-140
  • Селото и градът като социокултурни общности. – В: Културни процеси в съвременната българска нация. Т. 1. 2001, 8-50
  • Груповият етнически идентитет в съвременната нация. – Ново време, 2003, № 10, 35-50.
   Назад