x Венедиков, Иван Йорданов

Изпрати на приятел

x

Историци

 • Учи класическа филология в СУ 1939.
  Асистент в музея в Скопие 1941-1943.
  Уредник в Народ­ния археолог, музей в София 1944-1949.
  Научен сътрудник в същия музей 1949-1965.
  Старши научен сътрудник в Археолог, институт с музей при БАН 1965-1972 и в Институт по тракология при БАН 1972-1977.
  Старши научен сътрудник в Националния исторически музей в София 1977-1981.
  Ръково­дил археолог, разкопки в Созопол 1946-1949, Несебър 1949-1972 и на други места у нас.


  Библиография

  • Земите по Средния Вардар. Принос към античната география на Македония. 1943, 46 с.
  • Новооткритият в Преслав прабългарски надпис. – ИБАИ, т. 15, 1946, 146-160
  • Светилището при с. Лиляче. – ИАИ, т. 18, 1952, 195-214
  • Келтското нашествие в нашите земи през III в. в светлината на археологически­те материали. – ИП, 1955, № 3, 77-95
  • Може ли Мадарският конник да бъде изображение на тракийския Херос. – В: Мадарският конник, 1956, 167-180
  • Тра­кийската юзда. – ИАИ, т. 21. 1957, 153-201
  • Произходът на траките. – В: Ст. Романски. 1960, 525-543
  • Античната гробница край Поморие, (съветник) 1960, 120 с.
  • Тракийската колесница. 1960, 252 с.
  • Аполония. Разкопките и некро- полът на Аполония през 1947-1949 г. (съветник) 1963, 340 с.
  • Преслав, преди да стане българска столица. – В: Преслав. Т. 1. 1968, 107-130
  • Предхаменидски Иран и Тракия. – ИАИ, т. 31, 1969, 5-43
  • Клады болгарских земель. (съветник) 1966. 247 с.1552. Несебър. Т. 1. (съветник) 1969, 1 80 с.
  • Тракийското изкуство (съветник) 1973, 408 с.
  • Съкровището на Летница (Ловешки окръг). 1974, 84 с.
  • Мегалитите в Тракия. Т. 1. (съветник) 1976, 330 с.
  • История на българското изобразително изкуство, (съветник) Т. 1. 1976, 330 с.
  • Траките в Илиадата. – Тракия, 1976, № 3, 33-54
  • Военното и административно устройство на България през IX-X в. 1978, 131 с.
  • История на България. Т. 1. (съветник) 1979, 471 с.
  • Развитието на земеделието в българските земи. (съветник) 1981, 256 с.
  • Вълчитрънското съкровище. 1988, 104 с.
  • Раждането на боговете. 1992, 348 с.
  • Познайте ги поделата им. Българската интелиген­ция в моите спомени. 1993, 416 с.
  • Прабългарите и християнството. 1995, 360 с.
  • Митове на българските земя. Кн. 1. Медното гумно. 1995, 288 с.Кн. 2. Златният стожер. 1995,51 1 с.
   Назад