x Венедикова, Катерина Иванова

Изпрати на приятел

x

Историци

 • Учи турска филоло­гия в СУ 1966.
  Хоноруван асистент в СУ 1966-1972.
  Проучвател в Институт за история при БАН 1972-1974.
  Специализирала османска епиграфика и изворознание в Тунис, Сирия, Унгария, Турция: 1974, 1975, 1979, 1983-1984.
  Старши научен сътрудник в Института по история при БАН от 1984.
  Хоноруван преподавател по османска текстология и епиграфика в СУ 1986-1995 и в Шуменския университет от 1995 г.


  Библиография

  • За личното в епиграфските паметници от османско време и за тяхното значение като исторически извор. – В: Личните документи като исторически извор. 1987,177-198
  • Текстологичен анализ на най-ранното сведение за българи в „Караман“. – В: Филология, т. 17-18, 1987, 88-105
  • Към демографската и етническа характеристика на Източните Родопи. – В: Демографски и етносоциални проблеми в Източните Родопи. 1988, 77-92
  • Епиграфски паметници на арабско писмо. – В: Мелник. Градът в подножие на славна крепост. Т. 1. 1989, 184-207
  • Синовете на Абдуллах. – Български фолклор, 1996, № 3-4, 4-20
  • Два преписа от „История на Караман“ от Ахмед бей Шикяри, завършена в XVI в. – В: Българският XVI в. 1996, 253- 273
  • Строителен надпис от Археолог, музей в София от 1339 (1823-1824 г.). – ГНАМ, т. 10. 1997, 243-256
  • Българите в Мала Азия от древността до наши дни. – 1998, 490 с.
  • Епиграфски паметници в Родопите от османско време. – ПИД, т. 5. 198-225
  • Сватбени ритуали, описани в житието на Дсмир Баба. – В: Ислям и култура. Изследвания на съдбата на мюсюлманските общности на Балканите. Т. 4. 197-249
  • Архитектите според някои извори. – В: Културните взаимодей­ствия на Балканите и турската архитектура. Анкара, 2001, 773-780
  • Ислямът в района на с. Чифлик в Източните Родопи. – В: Перперек. Т. 1. 2001, 60-79
  • Към историята на с. Горна крепост в Източните Родопи. Т. 1-2. 2002, 231-251
  • Бълга­ри, арменци и караманци в Средновековна Мала Азия. 2003, 123 с.
   Назад