x Веркович, Стефан И.

Изпрати на приятел

x

Историци

 • След­вал Епископски лицей и богословие в Загреб.
  Участвал в националноцърковните борби на българите в Македония и Тракия.
  След Освобождението живял в Плов­див и София.


  Библиография

  • Народни песме македонски бугара. Кн. 1. Женски песме. Београд, 1860, 379 с.
  • Описание быта болгар, населяющих Македонию. М., 1868, 62 с. (на български език, 1884, 58 с.)
  • Веда Словена. Български народни песни от предисторична и предхристиянска доба. Открил в Тракия и Македония и издал… Кн. 1. Београд, 1874, 545 с. (с успореден превод на песните на френски език)
  • Древпяя болгарская песня об Орфее. 1876, 42 с.
  • Веда Словена. Обрядни песни от езическо време. Упазени со устно предание при македоно-родопските българи-помаци. Книга друга. СПб., 1881, 346 с.
  • Типографско-етнографский очерк Македонии. СПб., 1889, 88 с.
  • До­кументи за Българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович 1860-1863. 1969, 659 с.
  • Арнаудов, М. Веркович и „Веда Словена“ (Принос към историята на българския фолклор и на Българското възраждане в Македония). – СбНУ, т. 52, 1968, 82-144.
   Назад