x Вечев, Димитър Ангелов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Учи исто­рия в СУ 1965.
  Доктор по история 1984.
  Асистент в Исторически факултет на СУ 1970-1985.
  Доцент 1991-2002.
  Заместник-декан па Исторически факултет 1993-1995.
  Ръководител на Катедрата по история на Русия 1993-2002.


  Библиография

  • Русия и църковно-националното единство на българите от края на XIX и началото на XX в. – В: Трета българистична конференция. 1980
  • Юридическая (государственная) школа о переходе от феодализма к капитализму. – В: Основ- ные закономерности смены обществ. зконом. формации в истории СССР. М., 1980, 90-103
  • Русия и българският национален въпрос в края на XIX в. и началото на XX в. – В: България 1300. Институт и държавни традиции. Т. 3. 1983,223-230
  • Христоматия по история на СССР. Учебно помагало, (състав, съветник) 1983, 724 с.
  • Народностни характеристики на украинците в украинската историография от 19 в. – В: Българо- украински връзки през вековете. 1983.
   Назад