x Вечева, Екатерина Емилова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Следва история в СУ 1965.
  Доктор но история 1973.
  Научен сътрудник в Институт за история при БАН 1974-1984
  Старши научен сътрудник от 1984.
  Асистентка в Исторически факултет на СУ 1968-1974.


  Библиография

  • Дубровнишката търговия в СИ България през XV-XVIII в. – ГСУ- ФИФ, т. 123, 271-302
  • Варна като средище на дубровнишката и анконска търго­вия през втората половина на XVI и началото на XVII в. – ИНМВ, т. 12. 1976, 1-66
  • Дубровнишки търг. колонии в СИ България (XVI-XVII в.). – В: История на търговията в българските земи през XV-XVIII в. 1978, 41-85
  • Търговията на Дубров­ник с българските земи (XVI-XVIII в.). 1982, 218 с.
  • История на България. Т. 4. (съветник) 1983, 480 с.
  • Католическата църква, Дубровник и българите. – ИБИД, т. 38, 1986, 145-186
  • Историографски проблеми на града и градското стопанство (XV-XVII в.). – В: България XV-XIX в. Историографски изследвания. Т. 1. 1987, 112-135
  • Българската католическа интелигенция през XVII в. – В: 300 г. Чипровско въстание. 1988, 116-136
  • Адрианопол и търговията с рагузците през XVI-XVII в. – BHR, 1989, № 3, 62- 86
  • Рим и балканската католическа интелигенция през XVII в. – ИДА, т. 61, 1991, 3-44
  • Рим и католическото образование на Балканите. – ИП, 1992, № 3, 3-29.
   Назад