x Владкова, Павлина Димитрова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва История във ВТУ 1977
  Специалист в НИС на ВТУ 1978-1980.
  Уредник в Исторически музей във В. Търново 1980-1990.
  Научен сътрудник и завеждащ отдел „Археология“ в същия музей от 1990 г.


  Библиография

  • Мраморна глава на жена от с. Патреш, Великотърновски окръг. – ГМСБ, т. 13, 1987, 62-72
  • Декоративни елементи върху глинени подноси от територията на Никополис ад Иструм. – ИИМВТ, т. 6. 1991, 129-137
  • Изображе­ния на здравеносните божества върху монети от II-III в. от територията на днешна България. – В: „Св. Пантелеймон“, В. Търново. 1992, 27-34
  • Проучвания на римската и ранновизантийската култура във Великотърновския регион. Резултати и проблеми. – ИИМВТ, т. 7. 1992, 135-146
  • Двуезичен надгробен паметник от римската епоха от Г. Оряховица. – ИИМВТ, т. 8. 1993, 97-103.
   Назад