x Влахов, Туше Христов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Следва история в СУ 1926.
  Специализирал в Берлин и Париж 1929-1932.
  Доцент по нова обща история във Философско-историческия факултет на СУ 1951-1954.
  Професор 1954-1965.
  Член-кореспондент на БАН от 1967.
  Автор и на учебници по история.


  Библиография

  • Дени Дидро. 1939, 151 с.
  • Състояние и задачи на българската исто­рическа наука. 1948, 42 с.
  • Външната политика на Фердинанд и Балканския съюз. – ИП, 1950, № 4-5, 422-444
  • България и Централните сили в навечерието на Първата световна война. – ИИИ, т. 1-2, 1951, 31-80
  • Турско-българските отношения през 1913-1915 г. – ИП, 1955, № 1, 3-31
  • Отношенията на България и Централ­ните сили по време на войните (1912-1918). 1957, 291 с.
  • Материали по история­та на Международен работническо и комунистическо движение (съветник) 1957, 620 с.;
  • История на България. Т. 2. (съветник) 2 изд., 1964, 480 с.
  • България и младо-турската революция. – ГСУ-ФИФ, т. 53. 1966, № 8, 1-80
  • Кукуш и неговото историческо минало. 2 изд., 1969, 272 с.
  • Криза в българо-турските отношения 1895-1908. 1977, 192 с.
  • Сборник в чест на Туше Влахов. 1975, 334 с.
  • Данева-Михова, Хр. Виден педагог и историк. – Векове, 1974, № 2-3, 114-118.
   Назад