x Въжарова, Живка Николова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Следва славянска филология в СУ 1939.
  Доктор по история 1952.
  Доктор на исторически науки 1965.
  Асистентка в Народния етнографски музей в София 1945-1947.
  Научен сътрудник в Институт за история при БАН и в Археологически институт при БАН 1953-1956.
  Старши научен сътрудник в Ермитажа в Санкт Петербург 1957-1958 и в Археологически институт при БАН 1960-1973.
  Старши научен сътрудник I степен 1973-1981.
  Участвала в много археологически разкопки в България.


  Библиография

  • Старобългарско селище край с. Попина, Силистренско. 1956, 120 с.
  • Руските учени и българските старини. 1960, 452 с.
  • Славянското селище край с. Бежаново, Ловешко. – ИАИ, т. 24, 1961, 317-326
  • Славяните на юг от Дунава. – Археоло­гия, 1964, № 2, 23-33
  • Славянски и славянобългарски селища в българските земи от края на VI-XI в. 1965, 228 с.
  • Ранно славянобългарско селище в м. Стареца край с. Гарван, Силистренско. – Археология, 1966, № 2, 21-31
  • Средновековни обекти по доли­ните на реките Цибрица и Огоста. – ИАИ, т. 28, 1965, 231-246
  • Славяни и пра­българи. По данни на некрополите от VI-XI в. на територията на България. 1976, 448 с.
   Назад