x Възвъзова-Каратеодорова, Кирила

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история и класическа филология в СУ 1942, и библиотекознание и библиография 1948.
  Специализирала в Париж 1967.
  Гимназиална учителка в Скопие 1942-1944.
  Редактор в Министерството на информацията 1944-1948.
  Заместник-ръководител на БИА при НБКМ 1948-1954.
  Научен сътрудник в БИА 1954-1962.
  Старши научен сътрудник 1962-1982.
  Ръко­водител на БИА 1962-1964.
  Заместник-директор на Народната библиотека 1964-1973.


  Библиография

  • Априлското въстание 1876. Сб. документи. (Състав.). Т. 1. 1954, 530 с.Т. 2. 1955, 577 с.
  • Писма на бълг. и чуждестранни слависти, съхранявани във фондовете на БИА. – ИНБ – БСДУ, т. 3. 1963, 95-133
  • Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в БИА. Справочник, (състав.) Кн. 1. 1963, 250 с.
  • Освобождение Болгарии от турецкого ига. (състав.) Т. 1., М., 1961, 420 с.
  • Архивите на България в миналото и сега. 1967, 86 с. (на френски език)
  • Непубликувани писма на К. Иречек, съхранявани в БИА до наши общественици и книжовници. – ИНБ – БС, т. 7. 1967, 169-221
  • Документи за четническото движение през 1867-1868 в Ориенталския отдел на НБКМ. (съветник) – ИНБКМ, т. 9. 1969, 193-222
  • Васил Левски. Документално наследство, (състав., съветник) 1973, 370 с.
  • История на образованието и педагогическата мисъл в България, (съветник) Т. 1. 1975, 368 с.
  • Непресъхващи извори. Документ, материали из историята на Пловдив и Пловдивско, (съветник) 1975, 576 с.
  • Възпоменателен сборник по случай стогодишнината на Април, въстание и Ботевата чета. (състав., съветник) 1976, 503 с.
  • Поп Минчо Кънчев. Видрица. Т. 1. (състав.). 1983, 747 с.
  • Семеен архив на Хаджитошеви 1751 – 1827. (състав.). 1984, 821 с.
  • Левски във времето. Документално-мемоарен и литературен сб. (състав.). 1987, 579 с.
  • Васил Левски. Документална летопис (1837-1873). (съветник) 1987. 340 с.
  • Капитан Георги Мамарчев. 1986. 280 с.
  • Давидова, С. Кирила Възвъзова-Каратеодорова. Библиография(1947- 1987). – ИП, 1987, № 12, 88-94
  • Шарова, К. Научното дело на Кирила Възвъзова- Каратеодорова. – ИП, 1987, № 12, 53-65.
   Назад