x Географски преглед

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Константин Иречек - История на българите

Географски преглед

Характерът и културата, нравите и обичаите, издигането и упадъкът, с една дума, цялото умствено развитие на всеки народ зависи главно от вида и особеностите на почвата, на която живее тоя народ. Поради това, преди да изложим съдбините на българския народ, ние трябва да дадем кратък географски преглед на ония страни, които някога били поприще на неговата история или сега образуват негова родина. При това понякога ще се случи да престъпим границите на етнографското разширение на българския народ, понеже историята и географията на отделни местности от югоизточния полуостров, съставящ един вид затворен свят, ще останат много неясни, ако при описанието нямаме пред очи съседните страни. 

Югоизточният полуостров, който именуваме по общоприетия обичай Балкански полуостров, е най-малко познат от всички земи на Европа. До началото на сегашния век са го изпълняли с някакви фантастични планински вериги, речни потоци, езера и градове; за научно проучване на тия страни не е могло и да се помисли. Едва след Одринския мир [1829 г.] почна да се изяснява географията на гръцките и южнославянски те страни. Всичко, каквото знаем за тях, ние дължим не на трудовете на турското правителство, а на неуморимото усърдие на отделни пътешественици, които, разбира се, са могли да съобщят като достоверно само онова, що сами са видели. Систематично проучване на тия бележити кътове няма още и досега. „Само оня, който сам е пътувал по тая страна и при това е могъл да се ползва от достойни за упоменаване карти на Турция, може да повярва, че в Европа още има големи населени области със значителни планини, плодородни полета и големи реки, толкова малко познати, колкото вътрешна Африка или Австралия”*.

Освен от известията на западноевропейски пътешественици, англичани, французи и немци, ние се ползваме в нашето изложение още от множество писмени и устни съобщения на местни жители. На тях особено дължим възможността да пишем повечето пъти правилно местните имена, предавани от чужденците твърде често невярно.


* Prof. Dr. F. v. Hochstetter, в Mittheil. der k.k. geogr. Gesellschaft in Wien 1870, 19.

Съдържание: