x Образец на клетвата от архиепископа, търновски предстоятел

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Васил Златарски – „История на Българската държава през средните векове” – ТОМ III

Образец на клетвата от архиепископа, търновски предстоятел

„Аз, архиепископ търновски, примас на цяла България и Влахия, от тоя час и занапред ще бъда верен и покорен на блажения Петър и на светия римски и апостолски престол и на моя господар Инокентий и на неговите католически приемници. Няма да бъда в дело или съвет, или съгласие да бъдат те лишени от живот или член, или да бъдат пленени или ограбени. Решение, което биха ми поверили, за тяхна вреда, когато аз зная, никому няма да открия. На всяко зло тяхно, ако узная, ще се старая да попреча. Ако на това не ще мога да попреча, на тях, колкото мога скоро, ще се погрижа да известя. Според силите си ще защищавам римското папство, честта, достойнството и интересите на апостолския престол,докато съществува моето назначение, про­тивъв всеки живущ. Повикан в синода, ще дойда, ако не бъда възпрепятствуван от (някоя) каноническа пречка. Апостолския праг всеки четири години ще посещавам аз или мой пратеник, ако тяхното своеволие не освобождава. Легата на апостолския пре­стол, за когото навярно зная, че е легат, ще го приемам предано и ще помагам в неговите потреби. Когато ще посвещавам някого от моите викарии (за епископ), ще го накарам да ми се закълне, че ще оказва на римския първосвещеник и на римската църква постоянна покорност и длъжимата чест. Впрочем, когато някого ще коронясвам за крал на българите и власите, съгласно с милостта, оказана на мен и на моите приемници от апостолския престол, ще получа от него клетвено уверение, че той ще пребъде предан и покорен на оногова, който тогава би седял на апостолския престол, на неговите приемници и на римската църква, и всички земи и народи, подчинени на неговото царство, ще запази в покорност и преданост на апостолския престол. Това всичко по чиста съвест ще спазвам. Така нека ми помага Бог и това св. евангелие сега и в бъдеще. Амин“.

Съдържание: