x Корабоплаване

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Константин Иречек - История на българите

Корабоплаване

За плаване по долното течение на Дунава през това време почти нищо не е известно. Според руските летописи, авантюристът Иван Берлядник с печенеги ограбил в 1159 г. две кубари (кубара, κουμβάριον — дълъг кораб) на Дунав и с това нанесъл на галицкото (сега Галац) риболовство големи щети. Кантакузин заплашвал в 1341 г. цар Александър, че ще изпрати изгонения Шишман II на „триери“ по Ду­нава в Бдин*.* Ипатиевският летопис. Спб. 1843, 83. Stritter II, 856.

Съдържание: