x Съсловия

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Константин Иречек - История на българите

Съсловия

Както в съседна Сърбия, вътрешните отношения на която добре ни са познати, така и в България властта била в ръцете на дворянството и духовенството. При това, обаче, имало и силно градско съсло­вие. Селското население в по-голямата си част било прикрепостено към земята. В Сърбия гражданите и селяните, в противоположност на управляващите съсловия, се наричали с общото име себри*.* Вж. стр. 77 и заб. 7. На руски сябръ, първонач. сѧбръ, ср. Маценауер; Cizi slova v slovanskych řečech (Брюн, 1870), 73.

Съдържание: