x Баласчев, Георги Димитров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Завършва Българската гимназия в Солун и Висшето училище (СУ) в София 1897. Гимназиален учител в София 1899-1902, 1904-1908, 1924-1934. Завеждащ етнографската сбирка в Археологическия музей в София 1902-1903. Уредник в Народния етнограф­ски музей 1919-1923. Инспектор в Министерството на народното просвещение 1934- 1936.

  Виж още
 • Завършва юридически науки в Париж. Адвокат и журналист в Цариград преди Освобождението. Деец за национално-църковно освобождение. Вицегубернатор в Свищов и Русе 1878-1879. Депутат в Учредителното народно събрание 1879. Министър на външните работи 1879, 1883-1884. Български дипломатически пред­ставител в Цариград 1880, Букурещ 1901 – 1902, Атина 1905-1906. Преподавател по гръцки език и литература във Висшето училище […]

  Виж още
 • Завършва славянска филология в Университета в Москва, 1963. Доктор по изкуствознание 1973. Научен сътрудник в Институт по изкуствознание при БАН 1970-1980. Старши научен сътрудник 1980-1993. Хоноруван препода­вател по изкуствознание във Висшия институт за изобразителни изкуства 1971-1995. Член-кореспондент на БАН от 2004 г.

  Виж още
 • Завършва духовна академия в Киев, Украйна 1888. Доктор по богосло­вие. Учител в Севлиево, В. Търново, Видин. Лом. Библиотекар във Висшето у- ще (СУ) в София. Преподавател и ректор на Богословското училище в Самоков и в Духовната семинария в София (1889-1922). Редактор на сп. „Български църко­вен преглед“.

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1971. Док­тор по история 1977. Научен сътрудник в Институт по балканистика 1971-1975. Асистент по византийска история в Историческия факултет на СУ 1975-1984. Доцент от 1984. Професор от 1987 г. Заместник-директор на Научния център „Ив. Дуйчев“ при СУ 1986-1990. Заместник-декан на Историческия факултет в СУ 1990-1993. Декан на същия факултет 1993-1999. Ръководител […]

  Виж още
 • Завършва естествени науки в Женева. Един от първите социалистически дейци в България. Учител във Враца 1893-1894 и в Сливен 1894-1895. Редактор на списанията „Съвременник“, „Борба“, „Звезда“ и др. и на вестниците „Работнишко дело“ и „Сиромашки защитник“. Преводач и книгоиздател в София 1932-1939. Член на ЦК на БРСДП (т. с.) 1903 – 1905. Политемигрант във Франция […]

  Виж още
 • Завършва история в СУ. Доктор по ис­тория 1982. Специалист в Историческия факултет на СУ 1980-1982. Асистент, старши асистент и главен асистент в същия факултет 1982-1995. Доцент от 1995 г.

  Виж още
 • Завършва история – профил археология в СУ 1965. Доктор по история 1982. Асистент по археология в Исторически факултет на СУ 1972-1983. Доцент от 1984 г.

  Виж още
 • Славянска филология в СУ 1938. Гимназиален учител в Пле­вен и Карлово 1939-1944. Директор на гимназия в Казанлък 1944-1945. Асис­тент в Институт за български речник при БАН 1946-1949. Научен сътрудник в Институт за литература при БАН 1950-1957. Старши научен сътрудник 1957- 1967. Професор 1967-1980. Заместник-директор на същия институт 1975-1980.

  Виж още
 • Завършва история и география в СУ 1904. Учител 1904—1929. Основател на Археологи­ческото дружество в Бургас и негов председател 1925—1947. Уредник на Историчес­кия музей в Бургас в продължение на 15 г. Нещатен научен сътрудник на Археологическия институт при БАН 1947—1950.

  Виж още