x Атанасов, Щерьо Георгиев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Завършва висша военна академия в Москва. Политемигрант в СССР 1925—1944. Офицер в Съветската армия, в Испанската републиканска армия по време на Граж­данската война, 1936—1939. Генерал-лейтенант, помощник-командир на Първа българска армия през Втората световна война 1944—1945. Заемал висши командни длъжно­сти в Българската армия 1945—1965.

  Виж още
 • Завършва славянска филология в СУ 1903. Гимназиален учител 1904—1919. Български консул в Лион, Франция 1923. Драматичен сек­ретар на Народния театър в София 1919—1923. Директор на графическото училище в София 1928—1931. Военен кореспондент през Първата световна война 1916— 1918. Редактор на сп. „Училищен преглед“ и на други издания. Председател на Съюза на българските писатели 1935.

  Виж още
 • Завършва педагогика в СУ 1942. Доктор на педагогическите науки 1971. Асистент по история на педагогиката в СУ 1948-1952. Доцент 1952-1959. Професор 1960-1995. Ръко­водител на Катедрата по теория и история на педагогиката в СУ 1970-1985. Декан на Философско-исторически факултет 1957-1960. Заместник-ректор на СУ 1960-1962, 1966-1968, 1970-1974. Председател на Българското педагогическо дружество 1975-1985.

  Виж още
 • Завършва история със специален курс по археология в Историческия факултет на ВТУ. 1982. Архео­лог в Историческия музей в Силистра 1983—1987. Научен сътрудник 1987—1999. Старши научен сътрудник в същия музей от 1999 г. Доктор по история от 1990 г. Специализирал в Париж и Бордо, Франция, 1997. Чел е лекции по археология в университет в Шумен, Русе, […]

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1960. Доктор по история 1973. Научен сътрудник в Институт по история на БКП 1973—1983. Старши научен сътрудник 1983—1991.

  Виж още
 • Завършва история във ВТУ 1973. Доктор по история 1986. Асистент във Висшия електро­технически институт в София 1976—1977. Уредник в отдел Археология при Окръжен исторически музей в Плевен 1977—1986. Научен сътрудник в същия музей 1986—2000. Дирек­тор на Военноисторическите музеи в Плевен от 2000 г.

  Виж още
 • Юридичес­кия факултет на СУ 1946. Доктор по история 1964. Завеждащ отдел в Окол. комитет на БКП в Годеч 1944—1949. Легационен аташе в Министерството на външните работи 1949—1952. Хоноруван асистент по история на БКП във Висшия икономически институт в София 1952—1953. Редовен асистент и преподавател в същия институт 1953— 1966. Доцент по международни отношения и външна […]

  Виж още
 • Завършва сла­вянска филология във Висшето училище в София (СУ) 1898. Специализирал сла­вянска и индийска филология в Лайпциг и Берлин 1898—1900, в Прага 1903— 1904, Париж и Лондон 1908—1909. Доктор на Пражкия университет 1904. Редовен доцент по всеобща литературна история в СУ 1908—1913. Извънреден профе­сор 1914—1919. Редовен професор 1919—1944. Завеждащ Катедрата по сравнителна лите­ратурна история в […]

  Виж още
 • Завършва класическа гимназия в Пловдив и славянска филология в Университета в Прага 1892. Поддиректор на Народната библиотека в София 1893— 1894. Директор на Народната библиотека в Пловдив 1894—1901. Главен секретар на Българската екзархия в Цариград 1902. Директор на библиотеката при СУ 1903—1936. Лек­тор по български и чешки език в Свободния университет в София. Хоноруван доцент […]

  Виж още
 • Бележит български възрожденец. Завършил немска гимназия в Брашов, Влашко, и следвал медицина във Виена 1807—1809. Търговец в Одеса. Инициа­тор и дарител на средства за създаването на първото светско училище в Бълга­рия (в Габрово) през 1835 г.

  Виж още