x Анчев, Aнaтoли Василев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Завършва българска филология в СУ 1977. Доктор по история 1989. Научен сътрудник в Етнографския институт при БАН и в Институт за фолклор при БАН 1990—1998. Старши научен сътрудник в Институт за фолклор от 1998 г.

  Виж още
 • Завършва ориенталистика в СУ 1964. Научен сътрудник в Народната библиотека „Кирил и Методий“, Ориенталски отдел 1975—1992. Старши научен сътрудник 1992—2003. Ръководител на Ръкописно-документалния център при библиотеката до 2003 г.

  Виж още
 • Завършва юридиче­ския факултет в СУ 1934. Съдия във Видин, Пловдив, Пазарджик, Перник, Враца и София 1937—1946. Доцент по римско право в Юридическия факултет на СУ 1946—1950 Професор 1950—1976. Завеждащ катедра „История на държавата и правото“ 1950—1966. Заместник-декан на Юридическия факултет 1948—1951. Ръководител на група по история на правото в Правния институт при БАН 1956—1973.

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1964. Доктор по история 1973. Доктор на исторически науки 1987. Асистент по средновековна българска история във ВТУ 1966— 1979. Доцент 1979—1989. Професор от 1990. Ръководи­тел на Катедрата по средновековна история от 1980 г. Зам.-декан на Историческия факултет в същия университет 1987—1991.

  Виж още
 • Завършва история във ВТУ. 1984. Доктор по история 1994. Специализирал в Москва 1989, 1996. Доцент във ВТУ от 2002 г.

  Виж още
 • Завършва военнополитическа академия в Москва 1955. Доктор по история 1967. Офицер в Българската армия 1948—1957. Доцент, началник катедра „Обществе­ни науки“ във Висшето военно-артилерийско училище в Шумен 1957—1975. Старши научен сътрудник в Институт за военна история при МНО 1975—1984. Полковник, офицер от запаса

  Виж още
 • Завършва славянска филология в СУ 1939. Асистент, после уредник в Етнографския музей 1945—1949. Научен сътрудник в Етнографския институт и музей при БАН 1950—1965. Старши научен сътрудник 1965—1972.

  Виж още
 • Завършва история и класическа филология в СУ 1973. Доктор по история 1978. Доктор на историческите науки 1998. Специализирал в Рим 1977, Лондон 1983—1984, Вашингтон 1991, Мюнхен 1996, Берлин. Асистент по средновековна история в Историческия факултет на СУ 1979— 1986. Доцент 1987—1999. Професор по средновековна българска история в Историческия факултет на СУ от 1999 г. Член […]

  Виж още
 • Завършва класическа филология и история в СУ 1935. Гимназиален учител в Русе 1936—1948. Директор на Окръжен народен музей в Русе 1949—1956. Завеждащ Археологически отдел в Окръжен народен музей във Велико Търново 1956—1972. Нещатен научен сътрудник във филиала на Археологическия институт с музей при БАН във Велико Търново 1973—1978. Ръководител на разкопките около Велико Търново.

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1939. Специализира византология в Мюнхен 1939—1943. Доктор по ви­зантийска история на университета в Мюнхен 1943. Учител в Добрич 1944. Аси­стент по история на Византия в СУ 1944—1946. Доцент 1947—1949. Професор от 1950. Член-кореспондент на БАН 1975—1979. Академик от 1979. Декан на Философско-историческия факултет в СУ 1960—1963, 1968—1970. Ректор на Институт за […]

  Виж още