x Ангелов, Върбан Попцветков

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Завършва Педагогическо училище в Шумен 1907 и Юридическия факултет на СУ 1912. Следвал право и в Берлин. Участвал като офицер в трите войни на България 1912—1918. Ранен на Южния фронт. Адвокат във В. Търново, София и Русе 1919—1945. Деец на Комунистическата партия, секретар на нейни­те окръжни комитети в посочените градове. Един от организаторите на Народ­ния […]

  Виж още
 • Завършва славян­ска филология във Висшето у-ще (СУ) в София 1894. Гимназиален учител в Свищов, Видин, Русе и София 1895—1908. Главен инспектор по български език в Министерството на народната просвета 1908—1909. Директор па Народния театър1909—1911, 1918—1921. Директор на Народната библиотека в София 1923—1928.

  Виж още
 • Завършва Юридическия факултет в Сорбоната, Париж, 1914. Главен секретар на финансовата дирекция на междусъюз­ническа Тракия 1914. Пълномощен министър, политически директор, главен сек­ретар и пр. в Министерството на външните работи 1921 — 1948. Доцент по меж­дудържавно и междупар. частно нраво в Юридическия факултет на СУ 1938—1944. Про­фесор 1944—1951. Член-кореспондент на БАН от 1937 г. Член на […]

  Виж още
 • Завършва класическа филология с профил археология и музейно дело в СУ 1962. Доктор по филоло­гия 1972. Музеен работник 1962—1967. Научен сътрудник в Институт за балканистика при БАН 1971—1988. Старши научен сътрудник 1988—2003.

  Виж още
 • Завършва история, профил музейно дело и археология в СУ 1966. Док­тор по история 1988. Археолог в Окръжния исторически музей В. Търново 1966—1974. Научен сътрудник в Археологическия институт с музей при БАН — филиал В. Търново 1975—1981. С гарши научен сътрудник и ръководител на филиала от 1981 г.

  Виж още
 • Завършва Българска класическа гимназия в Битоля и Юридически факултет на уни­верситета в Лайпциг. Доктор на Лайпцигския университет 1910. Учител в Българската мъжка гимназия в Солун 1910—1912. Преподавател във Военната академия в София. Редовен доцент по българско и славянско право в Юридически факултет на СУ 1928—1932. Извънреден професор 1932—1938. Редовен професор 1938—1950.

  Виж още
 • Завършва в Юридическия факултет в СУ 1957. Доктор по международно право 1967. Доктор на юридическите науки 1980. Специализирал в Хага и Страсбург. Бил е юрискон­султ в „Печатни произведения“, Агенцията за българите в чужбина, асистент по международно публично право в Юридическия факултет в СУ, заместник-председател на Ко­митета за култура, сътрудник в Българското посолство в Париж, 1970—1973; […]

  Виж още
 • Завършва история във Великотърновския университет 1976. Доктор по история 1987. Уредник в музея „Плис­ка“ и в Шуменския исторически музей 1976—1985. Научен сътрудник и завеждащ Нумизматичния отдел в същия музей 1985—1996. Научен сътрудник в Археологическия институт с музей при БАН в секция „Нумизматика и епиграфика“ 1996—1999. Старши научен сътрудник от 1999 г. Научен секретар на същия […]

  Виж още
 • Завършва история с профил археология в Историческия факултет на СУ 1976. Доктор по история 1983. Специа­лист във филиала на Археологически институт в Шумен 1976—1981. Археолог-проучвател в Археол. институт при БАН 1981 — 1983. Научен сътрудник в същия институт 1983—1991. Старши научен сътрудник от 1991 г. Ръководител на археологически проучвания в Плиска, Преслав, Карно­бат, гр. Средец […]

  Виж още
 • Завършва История в СУ 1957. Уред­ник и завеждащ отдел „История“ в Окръжния исторически музей в Хасково 1957—1990. Участвал в разкопките на много археологически обекти в Хасковска област, Плиска и др.

  Виж още