x Агура, Димитър Димитров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

  • Завършва История в университета в Яш, Румъния 1872. Началник отделение и гла­вен секретар на Министерството па вътрешните работи 1879—1883. Министър на народното просвещение 1883. Преподавател по история във Висшето училище в София 1889—1894. Професор по всеобща история в СУ 1894—1911. Декан на Историко-филологическия факултет на СУ 1898—1899, 1907—1908. Ректор на СУ 1889-1890, 1892-1893, 1894-1895, 1907-1908. […]

    Виж още
  • Завърпва юри­дически факултет в СУ 1898. Учител в Габрово 1892—1894. Окръжен съдия, проку­рор и адвокат в Ямбол и София 1899—1925. Началник на отдел в Българската народна банка 1925—1930. Един от учредителите на Археологичес­кия инст. Нумизмат.

    Виж още
  • Юриди­чески факултет в СУ 1948. Доктор по право 1957. Секретар на бълг. представител­ство в Берлин 1948-1951. Асистент по международни отношения в Юридическия факултет на СУ 1951. Асистент по философия във Висшия икономически институт 1952- 1953. Преподавател по история на БКП в същия институт 1953-1960. Доцент 1960- 1973. Декан на Философско-исторически факултет в СУ 1964-1968. Ръководител […]

    Виж още