x Веркович, Стефан И.

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • След­вал Епископски лицей и богословие в Загреб. Участвал в националноцърковните борби на българите в Македония и Тракия. След Освобождението живял в Плов­див и София.

  Виж още
 • Учи турска филоло­гия в СУ 1966. Хоноруван асистент в СУ 1966-1972. Проучвател в Институт за история при БАН 1972-1974. Специализирала османска епиграфика и изворознание в Тунис, Сирия, Унгария, Турция: 1974, 1975, 1979, 1983-1984. Старши научен сътрудник в Института по история при БАН от 1984. Хоноруван преподавател по османска текстология и епиграфика в СУ 1986-1995 и […]

  Виж още
 • Завършва историко-филологически факултет на университет в Скопие 1938. Асистентка по етнография в университет в Скопие 1940. Асис­тентка в музея в Скопие 1941-1944. Асистентка в Народния етнографски музей в София 1945-1949. Научен сътрудник в Етнографския институт с музей при БАН 1949-1967.

  Виж още
 • Завършва военното училище в София 1892 и Военната академия в Торино, Италия. Следвал и право в СУ. Офицер в Българската армия 1892-1919. Генерал-майор офицер от запаса. Войвода на чета през 1895 г. в борбата на българите от Македония за свобода. Участвал в трите войни па България or 1912 до 1918 г. като командир на ескадрон, […]

  Виж още
 • Учи класическа филология в СУ 1939. Асистент в музея в Скопие 1941-1943. Уредник в Народ­ния археолог, музей в София 1944-1949. Научен сътрудник в същия музей 1949-1965. Старши научен сътрудник в Археолог, институт с музей при БАН 1965-1972 и в Институт по тракология при БАН 1972-1977. Старши научен сътрудник в Националния исторически музей в София 1977-1981. […]

  Виж още
 • Учи история с профил етнография в СУ 1973. Доктор по история 1978. Специалист в Етнографски институт с музей при БАН 1973-1974. Научен сътрудник 1979-1990. Старши научен сътрудник от 1990 г.

  Виж още
 • Завършва българска филология в СУ 1956. Доктор но филология 1970. Доктор на филолог, науки 1988. Специа­лист, Научен сътрудник в Институт за български език при БАН 1956-1974. Старши научен сътрудник в същия институт 1974-1979. Старши научен сътрудник в Институт за балканистика при БАН 1979-1989. Старши научен сътрудник I степен 1989-1997. Преподавател в университет в Сиатъл, САЩ, […]

  Виж още
 • Завършва славянска филология в СУ 1934. Специализирал в Москва 1946-1947. Гимназиален учи­тел в Кърджали, Пловдив и София 1936-1942. Доцент по българска литература в Университет в Скопие 1943-1944. Доцент по руска литература в СУ 1945-1947. Професор 1947-1972. Заместник-декан на Филологически факултет на СУ 1948-1950. Заместник-ректор па СУ 1950-1953. Ръководител на секция в Институт за литература при […]

  Виж още
 • Учи история в СУ 1990 и новогръцки език и литература 1992. Доктор по филология 1997. Специализирала в Солун 1997-1998. Научен сътрудник в Институт за балкани­стика при БАН. Чете лекции по новогръцки език и литература в СУ и в НБУ в София от 1996 г.

  Виж още
 • Учи археология и класическа филология с докторат във Виена. Уредник на Античния отдел в Народния археологически музей в София 1920-1938. Завеждащ музейния център в Министерството на народната просвета 1938, 1944-1947. Директор на Народния архео­логически музей 1944-1947. Организирал археологически разкопки в редица селища и ра­йони у нас.

  Виж още