x Велков, Велизар Иванов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Учи класическа филология в СУ 1950. Доктор по история 1954. Специализирал в Италия 1969 и в Германия 1971-1972. Научен сътрудник в Археолог, институт при БАН 1955-1961. Доцент по история на стария свят в СУ 1961-1970. Професор 1970-1993. Заместник-директор на Археолог, институт с музей при БАН 1971-1989. Директор 1989-1993. Хонору­ван доцент и професор във ВТУ 1965-1975. […]

  Виж още
 • Завършва ориенталистика в СУ 1962. Доктор по история 1974. Сътрудник-архивист в Ориенталския отдел на Народната биб­лиотека в София 1962-1977. Научен сътрудник в същата библиотека 1977-1983. Старши научен сътрудник в Институт за балканистика при БАН 1983-2001.

  Виж още
 • Учи история и анг­лийска филология в СУ 1968. Доктор по история 1977. Уредник на музея в Их­тиман 1968-1969. Референт в Народната библиотека в София 1969-1970. Спе­циалист в Институт за история при БАН 1970-1977. Научен сътрудник в същия институт 1977-1992. Старши научен сътрудник от 1992 г. Специализирал в САЩ 1980-1981.

  Виж още
 • Учи исто­рия в СУ 1959. Доктор по история 1971. Отговорен редактор в Радио София 1950-1960. Учител, специалист в Народната библиотека в София 1960-1963. Научен сътрудник в Институт за история при БАН 1963 и в Институт за балканистика 1963-1966. Старши научен сътрудник в Институт за балканистика 1966-1989. Научен секретар на сп. „Профсъюзни лето­писи“ 1962-1975 и на […]

  Виж още
 • Учи история в университет в С. Петер­бург 1951. Доктор по история 1963. Асистент по история на България във Фило­софско-исторически факултет на СУ 1951 – 1970. Доцент по българска историография 1970-1988. Професор 1988-1991. Заместник-декан на Исторически факултет на СУ 1972-1976.

  Виж още
 • Учи сла­вянска филология в СУ 1938. Асистентка в СУ 1939-1945. Уредник в Етнографски музей в София 1945-1949. Научен сътрудник в музея 1950-1963. Старши научен сътрудник в Етнографски институт с музей при БАН 1963-1974. Старши научен сътрудник I степен 1974-1979.

  Виж още
 • Учи исто­рия в СУ 1942. Гимназиален учител в Севлиево и Лом 1943-1947. Преподава­тел в Учителския институт в Дупница 1948. Директор на Военноисторически музей в Со­фия 1948-1949. Завеждащ исторически редакция в издателство „Народна просвета“ 1949-1952. Преподавател по история във ВПШ 1952-1961. Научен сътрудник в Институт за история при БАН 1962-1975. Старши научен сътрудник 1975-1979.

  Виж още
 • Учи история в СУ 1959 Доктор по история 1965. Преподавател по история в Институт за учители в Плевен 1952-1954. Уредник в Музея на българо-съветската дружба в София 1954-1960. Асистент по история на БКП в АОНСУ 1961-1970. Доцент 1970-1976. Професор 1976-1990. Първи Заместник-ректор на Центъра по българистика при БАН 1990-1992.

  Виж още
 • Завършва Худо­жествената академия в София 1925. Гимназиален учител в Берковица, Шумен, София 1925-1940. Художник в Археологическия музей в София 1940-1948. Референт-ръководител на сектор „Музеи“ в Комитета за наука, изкуство и култу­ра 1948-1950. Научен сътрудник и Заместник-директор на Институт за изобразителни изкуства при БАН 1950-1960. Професор във Висшия институт за изобразително изкуство 1953-1970. Участвал в много […]

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1962. Доктор по история 1973. Научен сътрудник в Етнографски институт с музей при БАН 1967-1982. Старши научен сътрудник 1982-2003. Завеждащ секция „Етнографско изворознание“ в Етнографски институт 1980-2003. Научен секретар на същия институт 1982-1989.

  Виж още