x Василева, Майя Димитрова

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Завършва история в СУ 1986. Доктор по история 1991. Научен сътрудник и старши научен сътрудник в Институт по тракология при БАН от 1991. Чела е лекции в Исторически факултет и Факултет за славянски филологии в СУ, а от 1997 и в НБУ в София.

  Виж още
 • Завършва История в СУ 1975. Доктор по история 1980. Специализирала в Париж 1982-1983 и в Москва 1988. Научен сътрудник в Институт по история при БАН 1980-1991. Старши научен сътрудник 1991-1998.

  Виж още
 • Завършва История във Висшия педагогически институт В. Търново 1970. Доктор по история 1978. Уредник в Окръжен исторически музей в Шумен и в Националния историко-археологически резерват Плиска. Археолог. Научен сътрудник от 1978 г.

  Виж още
 • Завършва Филосо­фия в СУ 1942. Преподавател и директор па Партийната школа в Пловдив 1947-1952. Преподавател в Медицинската академия в Пловдив 1948-1952. Доцент в същата академия 1952. Директор на Институт по история на БКП в София 1953-1955. Заместник-директор на същия институт 1956-1963. Професор от 1963 г. Завеждащ Ка­тедрата по научен комунизъм в Исторически факултет на СУ […]

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1954. Доктор по история 1961. Научен сътрудник в Институт за история при БАН 1960-1968. Старши научен сътрудник 1968-1986. Старши научен сътрудник I степен 1986-1997. Заместник-директор на същия институт 1973-1979. Отговорен секретар на Главната редакция на многотомната „История на Бълга­рия“ от 1969 г.

  Виж още
 • Учи ис­тория в СУ 1957. Доктор по история 1979. Гимназиален учител в Благоевград 1958-1961. Уредник в Окръжен исторически музей в Благоевград 1961-1970. Научен сътрудник в същия музей 1970-1983. Старши научен сътрудник 1983-1998.

  Виж още
 • Завършва педа­гогика и философия в СУ 1901. Учител във Видин 1894-1895 и в Сухиндол 1904-1907. Окръжен училищен инспектор в Русе 1905-1914. Директор на гим­назии в Русе, Търново, Враца 1914-1920. Редактор на сп. „Училищен преглед“ 1903-1905 и др.

  Виж още
 • Учи история с про­фил археология с музейно дело в СУ 1962. Доктор по история 1980. Специали­зирала във Франция 1971-1972, 1988-1989. Завеждащ Историческия музей в Смолян 1962-1966. Проучвагел в Археологическия институт с музей при БАН 1966-1974. Научен сътрудник в същия институт 1974-1984. Старши научен сътрудник 1984-2004.

  Виж още
 • Завършва класическа филология в СУ 1944. Доктор по история 1978. Асистент в Народ­ния археологически музей при БАН 1946-1950. Научен сътрудник 1950-1957. Старши научен сътрудник 1957-1968. Професор 1965-1969. Хоноруван доцент по археология във ВТУ 1963-1968. Ректор на ВТУ 1966-1968.

  Виж още
 • Завършва славянска филология в СУ 1923. Специали­зирал славянска етнография и етнология във Варшава 1925- 1927. Учител в Ро­ман, Панагюрище, Самоков 1922-1925. Асистент в Народния етнографски музей в София 1927-1937. Уредник в същия музей 1938-1940. Директор на Народния музей в Скопие 1943-1944. Доцент по етнография в Университет в Скопие 1943-1944. Директор на Народния етнографски музей в […]

  Виж още