x Бъчваров, Михаил Димитров

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Завършва философия в Университета в Киев 1954. Доктор по философия 1961. Асистент по философия във ВИНС-Варна 1954-1960. Научен сътрудник в Институт по философия при БАН 1960-1966. Хоноруван доцент по философия в СУ 1969-1970. Хоноруван професор 1971-1982. Научен секретар на БАН 1974-1991. Директор на Кирило-Методиевския център при БАН 1988-1993. Президент на Международния център за изучаване и […]

  Виж още
 • Завършва философия в СУ 1930. Специализирал в СССР 1946- 1947. Частен доцент в СУ 1947-1949. Редовен доцент 1949-1952. Професор 1952-1974. Доктор на философските науки 1968. Завеждащ Катедрата по логика, етика и естетика в СУ 1960-1973. Завеждащ секция „Диалектически материализъм и логика“ в Институт по филосо­фия при БАН 1963-1972.

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1959. Уредник 1959-1962, Завеждащ отдел „Археология“ 1962-1966, Научен сътрудник 1966-1975 в Окръжен исторически музей в Ст. Загора. Секретар на Окръжен отдел „Кул­тура“ 1980-1986 Старши научен сътрудник в Старозагорския исторически музей 1986-2001.

  Виж още
 • Завършва духовна академия в Киев 1857. Учител в Габро­во 1857-1860. Журналист в Цариград, редактор на няколко възрожденски вест­ници и списания 1860-1877. Преводач в руското посолство в Цариград 1867- 1870. Вицегубернагор на Пловдив 1878. Губернатор на София 1879. Министър-председател на България 1879. Член на Държавния съвет 1881 – 1883. Министър на финансите 1883-1886. Дописен член на […]

  Виж още
 • Завършва славянска филология и история в СУ 1939. Специ­ализирал във Виена 1940-1941. Доцент по обща история в Университет в Скопие 1943-1944. Хоноруван доцент по българска история в СУ 1945-1946. Редовен доцент 1946- 1947. Професор, ръководител на Катедрата по българска история и история на Ви­зантия в Исторически-филологически факултет на СУ 1947-1965. Основател и пръв ректор на […]

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1950. Доктор по история 1963. Асистентка по обща история в университет в Дебрецен и Будапеща 1949-1953. Учителка в българското училище в Будапеща 1957-1960. Уредник в Нацио­налния музей „Рилски манастир“ 1962-1965. Научен сътрудник в Институт за балканистика при БАН 1965-1976. Старши научен сътрудник 1976-1994.

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1949. Доктор по история 1955. Асистент по история в Исторически факултет на СУ 1950-1955. Доцент във Философско.-историческия (по-късно Историческия) факултет на СУ 1955-1986. Завеждащ Катедрата по българска история 1966-1977. Професор 1986-1991. Главен секретар на БИД 1966-1978. Главен редак­тор на сп. „Векове“ 1971-1991.

  Виж още
 • Завършва българска филология в СУ 1986. Доктор по история. Специализирал в Регенсбург, Хамбург и др. в Германия 1990. Научен сътрудник в Център „Ив. Дуйчев“ при СУ от 1996 г. Старши научен сътрудник от 2003 г.

  Виж още
 • Учи история в СУ. Доктор по история 1974. Научен сътрудник в Институт за история при БАН, проблемна група „Методо­логия и историография“ 1971-1979. Старши научен сътрудник 1979-1991. Директор на „Енцик­лопедия България“ 1991-1992. Професор от 1997. Преподавател в Югозападен университет 1994-2001 г.

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1978. Доктор по история 1997. Редактор в сп. „Фото­графия“ 1980-1987. Архивист в Българския исторически архив (БИА) при На­родната библиотека в София 1988-1997. Научен сътрудник в БИА 1997-2003. Старши научен сътрудник и ръководител на БИА от 2003 г.

  Виж още