x Бошнаков, Никола Георгиев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Завършва история в СУ 1954. Асистент във Военноисторическите музеи в Плевен 1954-1956. Директор на същите музеи 1956-1982. Директор на „Културно-историческо наследство“ при Окръжен народен съвет в Плевен 1984-1991.

  Виж още
 • Завършва немска гимназия във Варна и история в СУ с втора специалност гермаиистика 1987. Доктор по история 1992. Асистент в Югозападния университет в Благоевград 1991-1995. Заместник-декан на Историческия факултет на същия университет 1993-1995. Извънреден доцент в университе­тите във Варна, Кърджали и Смолян 1993-1996. Главен асистент по стара исто­рия и тракология в Исгорическия факултет на СУ […]

  Виж още
 • Завършва история с втора специал­ност английски език в СУ 1985. Доктор по история 1994. Учителка в София 1985. Специалист, асистент и главен асистент по тракология в Исторически факултет на СУ 1986-2001. Доцент по стара история и тракология от 2001. Хоноруван препода­вател в Педагогически институт в Кърджали 1995. Специализирала в Берлин 2002-2003.

  Виж още
 • След­вал инженерство във Виена 1923-1926 и завършил Юридическия факултет на СУ 1926. Журналист. Главен редактор на в. „Дъга“ 1934-1944. Хоноруван препо­давател по журналистика във Филологическия факултет на СУ 1952-1954. Доцент 1954-1959. Професор 1959-1970. Завеждащ Катедрата по журналистика 1965-1970.

  Виж още
 • Завършва исто­рия във ВТУ 1975. Доктор по история 1996. Учител по история 1975-1976. Археолог в Градския исторически музей в Нова Загора 1976-1987. Основател и директор на Археологическия музей „Марица-изток“ в гр. Раднево 1987-2000. Доцент по средновековна археология в катедрата „Археология“ на Историко- юридическия факултет на ВТУ от 2003 г. Специализирал в Университет в Харков, Украйна, […]

  Виж още
 • Учи медицина в Женева. Лекар в гимназията на Видин и в други селища 1905-1934. Кмет на Видин 1934-1936. Директор на Института за борба с маларията във Видин 1945-1947.

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1970. Док­тор по история 1979. Специализирала в Италия и Гърция 1979, 1984. Главен асистент в СУ 1982-1998. Доцент по етнология от 1998 г.

  Виж още
 • Учи история във ВТУ 1987. Доктор по история 1992. Уредник в Исторически музей Стара Загора 1987-1990. Асис­тент във ВТУ 1990-1996 и в Шуменския университет 1996-2001. Доцент по история на България в Шуменския университет от 2001 г.

  Виж още
 • Завършва класическа филология и втора специалност история с профил археология в СУ 1982. Доктор по исто­рия 1988. Уредник в Национален исторически музей 1982-1984. Специалист в Археологическия институт с музей при БАН 1984-1989. Научен сътрудник по тракийска археология в същия институт 1989- 2002. Старши научен сътрудник от 2002 г. Специализирала във Виена и в Атина: 1987-1988, […]

  Виж още
 • Учи живопис във Висшия институт за изобразителни изкуства в София. Доктор по изкуствознание 1961. Доктор па изкуствата 1974. Старши научен сътрудник в Институт за изобразителни изкуства при БАН 1961-1964. Заместник-председател на Комитета за изкуство и култура 1966-1971. Преподавател по история на изкуствата в Държавната консерватория 1961-1970. Професор и завеждащ Катедрата по изкуствознание във Висшия институт […]

  Виж още