x Божинов, Воин Трайков

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Завършва история в СУ 1939. Доктор по история 1983. Научен сътрудник в Институт за история при БАН 1952-1957. Старши научен сътрудник 1958-1967. Старши научен сътрудник I ст. 1868-1980. Заместник-директор на същия институт 1964-1974. Автор на учебници по история.

  Виж още
 • Завършва история в СУ. Док­тор по история 1877. Специалист в Институт за балканистика при БАН 1969-1978. Научен сътрудник 1978-1988. Старши научен сътрудник от 1988 г.

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1965. Спе­циализирал във Франция 1973-1974. Доктор по история 1971. Доктор на исторически науки 1986. Научен сътрудник в Институт за история при БАН 1971-1979. Старши научен сътрудник 1979-1988. Старши научен сътрудник I ст. от 1988 г. Професор и завеждащ Департамента по история в НБУ в София от 2001 г. Писмата на Теофилакт […]

  Виж още
 • Доктор по филология 1966. Доктор по философия на Университет в Братислава 1966. Доктор на филологическите науки 1988. Преподавател в Университет в Братислава 1959-1966. Доцент 1969-1971. Научен сътрудник в Институт за литература при БАН 1971-1982. Доцент в СУ 1982-1989. Доцент по руски фолклор и стара руска литература в Университет в Пловдив 1982-1983. Професор в СУ от […]

  Виж още
 • Завършва военнополитическа академия в София 1955. Доктор по история. Политичес­ки офицер във Военноморския флот 1955-1958. Секретар на Окръжен комитет на българо-съветската дружба във Варна 1962-1963. Учител 1964-1965. Директор на Военноморския музей във Варна 1965-1983.

  Виж още
 • Завършва медицина в СУ 1944. Специ­ализирал антропология в Будапеща, Румъния, СССР и Париж. Доктор по меди­цина 1966. Участъков лекар в някои села 1945-1946. Асистент по анатомия в Медицински факултет на СУ 1947-1951. Научен сътрудник по антропология в Археологическия институт с музей при БАН 1951-1955. Старши научен сътрудник в същия институт 1960-1985. Научен секре­тар на същия […]

  Виж още
 • Висша партийна школа, 1951. Доктор по история 1957. Доцент по история на БКП в АОНСУ 1965-1975. Про­фесор 1975-1987. Главен редактор на „Научни трудове на АОНСУ“ 1975-1987.

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1973. Доктор по история 1990. Научен сътрудник в Етнографския институт при БАН 1991-1998. Старши научен сътрудник от 1998 г.

  Виж още
 • Завършва юри­дическия факултет в СУ 1936. Стопановед, юрисконсулт, адвокат. Сътрудник на мно­го списания.

  Виж още
 • Следвал ме­дицина в Цариград. Завършил и право в Университета в Москва 1880. Председа­тел на Върховния административен съд 1883. Народен представител в Областното събрание на Източна Румелия 1883-1885 и в XIII, IX, XIII-XIX ОНС 1894-1908, 1911-1923. Министър на нар. просвещение 1911-1912. Български пълномощен министър в Санкт Петербург 1912-1913. Частен хоноруван доцент по история на българското и […]

  Виж още