x Бобчев, Сава Николов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Завършва архитекту­ра в Политехниката в Берлин 1920. Специализирал и история на архитектурата в Берлин. Доктор по архитектура 1956. Архитект в Окръжен инженерство в Русе 1920- 1923. Учител в Механотехническото училище в Русе 1923-1925. Архитект на свободна практика в Русе 1923-1934. Помощник-началник на Архитектурната дирекция на общината в София 1934-1942. Архитект в Народния музей в София […]

  Виж още
 • Завършва гимназия в гр. Николаев, Украйна, 1883 и философия в Университет в Лайпциг 1887. Учител и ди­ректор на гимназията в Русе 1887-1898, Видин 1900-1901. Началник на отделе­ние и главен инспектор в Министерството на народното просвещение 1903-1908. Ди­ректор на Народната библиотека в София 1911 – 1913. Лектор по български и немски език в Свободния университет в […]

  Виж още
 • Завършва юридическия факултет на СУ. Съдия в Разград и Хасково. Адвокат в София и Пловдив. Народен пред­ставител в V ВНС 1911 г.

  Виж още
 • Завършва история в СУ. Доктор по исто­рия 1980. Научен сътрудник в Институт по балканистика при БАН 1974-1987. Старши научен сътрудник от 1987 г. Албания през погледа на печата в България между двете световни войни. – Et. Bal., 1983, № 2, 93-104 (на френски език) Записки по история на България (1878-1944). 1992, 176 с. История на […]

  Виж още
 • Завършва стопански и социални науки в Държавен университет Варна 1951. Доктор по история 1960. Преподавател по история на БКП във Висшето морско училище Варна 1951-1954 и във Висшия институт за нар. стопанство Варна 1954-1966. Доцент в същия институт 1966-1986. Професор по икономическа социология 1986-1991. Декан на Търговско-счетоводния факултет в същия институт 1968-1972.

  Виж още
 • Завършва класическа гимназия в Битоля и Юридическия факултет на Университет в Белград 1894. Редовен доцент по българско и славянско право в СУ 1916-1925. Извънреден професор 1926-1934.

  Виж още
 • Учил в българско училище в родното си село, после в Цариград, Одрин, Габрово, Ст. Загора и Одеса. Следвал естествени, после юридически науки в Университета в Санкт Петербург, Русия до 1885 г. Гимназиален учител в Шумен 1886, Видин 1887-1900, Пловдив 1894-1897. Организатор и теоретик на соци­алистическото движение в България. Основател на първата социалдемократи­ческа група в Русия […]

  Виж още
 • Завършва математика в СУ, 1921. Завършва архитектура и история на изкуствата в Дрезден, Германия, 1925. Про­фесор, ръководител на катедрата „История на архитектурата“ във Висшия инженерно-строителен институт в София. Много години бил председател на научния съвет при Институт за опазване на паметниците на културата. Член на Съюза на художни­ците в България.

  Виж още
 • Завърпва историко-филологически факултет на Новоросийския университет в Одеса 1904. Магистър на исторически науки. Специализирал в Италия. Частен доцент по всеобща история в Но­воросийския университет и преподавател във Висшите женски курсове в Одеса 1909-1917. Редовен доцент в същия университет в Одеса 1918. Извънреден про­фесор 1918-1920. Професор по всеобща история в Университета в Скопие 1920- 1924. Редовен […]

  Виж още
 • Завършва юридически факултет на СУ 1984. Доктор по история 1989. Стажант-съдия в Градския съд в София 1984-1985. Проучвател в Институт по история при БАН 1989. Научен сътрудник в същия институт 1989-1992. Специализирал в Италия 1992 и в Швейцария. Чел е лекции в СУ, във Варненския институт за народно стопанство и във Варненския свободен университет 1992-1997. […]

  Виж още