x Бешков, Анастас Стоянов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

По азбучен ред:

По година на раждане:

Изберете буква:

Търсене:

 • Завършва висше търговско училище в Лайпциг и география в СУ 1930. Извънреден професор по стопанска география във Висшето търговско училище в Свищов 1937-1940. Редовен професор 1940-1947. Завеждащ Катедрата по география във Физико-математическия факултет в СУ 1947-1955. Член-кореспондент на БАН 1948-1958. Академик от 1958. Завеждащ Секцията по икономическа география в Географския институт при БАН 1951 – […]

  Виж още
 • Завършва история и славянска филология в СУ 1920 и класическа филология в Университета във Вюрцбург, Гермапия. Асистент по класическа филология в СУ 1925- 1929. До­цент по гръцка филология 1929-1932. Извънреден професор по класическа фи­лология 1933-1944. Уредник в Археологическия музей 1949- 1950. Старши научен сътрудник в Археологическия институт при БАН 1950-1961. Професор в същия институт 1961 […]

  Виж още
 • Завършва медици­на в Университета във Вюрцбург, Германия, 1852. Доброволец-лекар в Руската армия през Кримската война 1853-1856. Лекар и общественик в Търново 1856- 1863. Учител и директор на Българската гимназия в Болград, Украйна, 1862-1868. Градски лекар в Болград 1868- 1872. Председател на Църковната община и уп­равител на училищата в Търново 1872-1900. Депутат в Учредителното народно събрание […]

  Виж още
 • Завършва народностопански отдел на Юридически факултет на СУ 1949. Доктор по икономика 1954. Асистент и доцент във Висшия икономически институт в София 1949-1967. Професор 1967-1990. Председател на Министер. съвет на България 1992-1994. Академик от 1998 г.

  Виж още
 • Завършва българска филология в СУ 1975. Доктор по филология 2001. Научен сътрудник в Етнографския институт при БАН 1976- 2003. Старши научен сътрудник в Етнографския институт с музей при БАН от 2003 г.

  Виж още
 • Завършва Военно училище в София 1879 и Военна академия в Русия. Участвал в Априлското въстание в 1876 г. и в сръбско-турската война от 1876. Един от героите от сръбско-българската война от 1885 г. Учител в Горна Оряховица 1875-1876 г. Офицер в Българската и в Руската армия. Командир на полк в руско-японската война от 1905 г. […]

  Виж още
 • Завършва история в СУ. Доктор по история 1972. Работил като учител и директор на гимназия. Научен сътрудник в Институт по история на БАН 1972-1983. Старши научен сътрудник 1983-1992.

  Виж още
 • Завършва история и география в СУ 1912. Специализирал в Йена, Берлин 1927-1928 и във Виена 1933. Гимназиален учител в Хасково и Пазарджик 1914-1924. Асис­тент по география в СУ 1924-1930. Редовен доцент по обща и кулгурно-политическа география 1930-1933. Извънреден професор 1933-1938. Редовен про­фесор 1938-1947. Декан на Историко-филологически факултет в СУ 1944-1945. Предсе­дател на Българското географско дружество […]

  Виж още
 • Завършва исто­рия в СУ. Доктор по история. Старши научен сътрудник в Институт по балканистика при БАН.

  Виж още
 • Завършва история в СУ 1948 и библиотекознание и библиография 1951. Доктор по история 1979. Завеждащ библио­теката при Археологически институт и музей при БАН 1949-1960. Специалист-археолог в секция „Античпа археология“ в същия институт 1969-1984. Ръководила разкоп­ките на няколко археологически обекта.

  Виж още