x Българските земи до 680 г.

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Българските земи до 680 г. Българските земи до 680 г.

Първо българско царство (681 – 1018) Първо българско царство (681 – 1018)

Византийско владичество (1018 – 1185) Византийско владичество (1018 – 1185)

Второ българско царство (1185 – 1396) Второ българско царство (1185 – 1396)

Османско владичество (1396 – 1878) Османско владичество (1396 – 1878)

Трето българско царство (1878 – 1946) Трето българско царство (1878 – 1946)

Комунистическа България (1944 – 1989) Комунистическа България (1944 – 1989)

Демократична България (след 1990) Демократична България (след 1990)