x Андреев, Стефан Стефанов

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва ориенталистика в СУ 1964.
  Научен сътрудник в Народната библиотека „Кирил и Методий“, Ориенталски отдел 1975—1992.
  Старши научен сътрудник 1992—2003.
  Ръководител на Ръкописно-документалния център при библиотеката до 2003 г.


  Библиография

  • Опис на тимарски регистри, запазени в Ориенталския отдел на На­родната библиотека, (състав., съветник) 1970, 76 с.
  • Турски извори за българската история. Т. 3. (състав., съветник) 1972, 426 с.Т. 5. 1974, 285 с.Т. 7. 1986, 320 с.
  • Османотурски печати от Североизточна България, (съветник) – ИНМВ, 1974, № 10,231 -250
  • Поиме­нен регистър на населението от Варна и Варненската каза от 1685 г. (съветник) – ИНМВ, 1974, № 10, 211-250
  • Турски документи за Смолянско и прилежащите райони през XVII в. – В: Родопски сборник. Т. 4. 1976, 175-192
  • Die Staddte an der westlichen Schwarzmeerkuste Wahrend der Zweiten Halfte des XV, bis zum XVIII Jahrhrundert. – Bulgaria Pontica II, Medii – … 1982, 622-654
  • Българските земи през втората половина на XVI в. според новоиздирени османски документи, (съветник) – ИНБКМ, т. 18 (24), 1983, 127-155
  • Водни знаци в османотурските документи. Т. 1. Три луни. (съветник) 1983, 436 с.
  • Поморийските солници като приходоизточник на османската държава (XV- XIX в.), (съветник) – ИИИ, т. 27, 1982, 174 с.
  • Османски документи за Балканите през XVI-XVII в. (съветник) (на френ. ез.) 1990, 56 с.
  • Задължения и статут на рударите в българските земи през XV-XIX в. (съветник) – ИП, 1991, № 8, 3-21
  • Българите през XVI в. (съветник) 1986, 304 с.
  • Муфассалал-дефтерите от XV-XVI в. Палеографско, дипло­матическо и извороведско проучване. 1991, 280 с.
  • Из историята на рударството в българските земи през XV-XIX в. (съветник) 1993, 168 с.
  • Към въпроса за съкращенията в османската канцеларска практика. – В: Библиотекознание, библиография, книгозна- ние. Т. 3. 1993, 141 – 151
  • Категории население със специални задължения и статут – правна норма от XVI в. и реална практика. – В: Българският XVI в. 1996, 29-48
  • Das los der Franen nach ccn Osmanischen, der „Register buchern der Bech-Werden nom 17. Und 18. Jh. – BHR, 2001, № 1-2, 52-68
  • Турски извори за българската история. Т. 8. Архивите говорят, (съветник) 2001, 550 с.
  • За и против хрониката на поп Методи Дра- гинов – без пристрастия и предубеденост. – Родопика, 2002, № 1-2, 465-480
  • Из Родопите без раница. Исторически маршрути от 1650 до 1750 г., с пътеводител „книгите на жалбите“, (съветник) – Родопика, № 1-2, 253-280
  • Малките селски вой­ни. (съветник) – В: Контрасти и конфликти зад кадър в българското общество през XVIII в. 2003, 430-450
  • Reisanban und Reisgewinner (celtici) in mittleren und ostilesehen Feil des Balkans 15 bis 18 Jh. – BHR, 2004, 186-208.
   Назад