x Аспарухов, Милко Николаев

Изпрати на приятел

x
Сайт на Kreston BulMar

Историци

 • Завършва история във ВТУ 1973.
  Доктор по история 1986.
  Асистент във Висшия електро­технически институт в София 1976—1977.
  Уредник в отдел Археология при Окръжен исторически музей в Плевен 1977—1986.
  Научен сътрудник в същия музей 1986—2000.
  Дирек­тор на Военноисторическите музеи в Плевен от 2000 г.


  Библиография

  • Надписи от пещерата „Гинина“ при Садовския манастир, (съветник) – ИМСЗБ, т. 6. 1981, 61-72
  • Нови данни за корабоплаване по р. Дунав през Средно­вековието. – В: Интердисциплинарни изследвания, т. 7-8, 1981, 145-152
  • Скалната църква „Св. Стефан“ край Никопол и графитите в нея. – ИМСЗБ, т. 7. 1982, 27- 45
  • Проучвания на църквата „Св. св. Петър и Павел“ в Никопол, (съветник) – В: Интердисциплинарни изследвания, т. 10. 1983, 21-36
  • Средновековни графити от Северозападна България. 1985, 315 с.
  • Произведения на ранносредновековната бронзова пластика от средновековното селище при с. Гиген, Плевенска обл. – ИМСЗБ, т. 14, 1988, 43-59
  • Средновековни пръстени от Историческия музей в Плевен. – ИМСЗБ, т. 15, 1989, 9-29
  • Две колективни находки с корубести билонови монети от Плевенския край. – ИМСЗБ, т. 16, 1991, 59-76
  • Средновековната църква в Улпия Ескус при с. Гиген, Плевенско. Опит за възстановка. (съветник) – ИМСЗБ, т. 17, 1991, 21-27
  • Археологически приноси към историята на средновековния Нико­пол. Ч. 1. 1997, 183 с.
  • 90 години музейно дело в Плевен, (съветник) 1993, 120 с.
   Назад